سوگواره اربعین

دبیرخانه سوگواره

آدرس دبیرخانه:
ایلام - بلوار پژوهش - دانشگاه ایلام - معاونت فرهنگی
پست الکترونیک: arbaeen@ilam.ac.ir
تلفن: 32234850-084
تماس با ما:
آدرس دبیرخانه: ایلام - بلوار پژوهش - دانشگاه ایلام - معاونت فرهنگی
پست الکترونیک: arbaeen@ilam.ac.ir | تلفن: 32234850-084
  • مشاهده صفحه جاری: ۱۲۹۱
  • مشاهده امروز: ۲۷
  • کل مشاهده: ۳۷۹۷۶